Archive | RAINFALL MAPS RSS for this section

PHILIPPINE ACCUMULATED RAINFALL MAP

Accumulated Rainfall/Dami ng Ulan

Accumulated rainfall map of Philippines showing 3, 6, 12 & 24-hour total amount of rainfall that an area experienced.

3 Hours

scale MAP

6 Hours

scale MAP

12 Hours

scale MAP

24 Hours

scale MAP

Colors represents total amount of rainfall (in mm) after 3, 6, 12 & 24 hours in an area. Please see scale in the left for the values. Refer to the date & time for the & latest update.

Ang mga kulay ay nagsasabi kung gaano karaming ulan (in mm) ang naranasan sa isang lugar sa loob ng 3, 6, 12 at 24 oras. Pakitingnan ang scale sa kaliwa para sa value. Tingnan din ang date at time sa map kung kailan ang pinakahuling update nito.

Source: Project NOAH | http://www.noah.dost.gov.ph

Advertisements

PHILIPPINE RAINFALL CONTOUR MAP — PROJECT NOAH

Rainfall contour map of Philippines showing current areas experiencing rainfall.

scale map

Colors represents amount of rainfall (in mm) currently experience in an area. Please see scale in the left for the values. Refer to the date & time for the & latest update.

Ang mga kulay ay nagsasabi kung gaano karaming ulan (in mm) ang nararanasan sa isang lugar sa mga oras na ito. Pakitingnan ang scale sa kanan para sa value. Tingnan din ang date at time sa map kung kailan ang pinakahuling update nito.

Source: Project NOAH | http://www.noah.dost.gov.ph

PHILIPPINE RAINFALL MAP — PROJECT NOAH

RAINFALL MAP of Philippines showing areas with chances of rainfall within the next hour/s.

legend map

Colors represents percentage (%) of chances that an area will experience rainfall. Refer to the date & time for the last & latest update.

Ang mga kulay ay naglalahad ng porsyento (%) na uulan sa isang lugar. Tingnan ang scale sa kaliwa para sa value ng bawat kulay. Tingnan din ang date at time sa map para masigurado na updated ang data na inilalahad nito.

Source: Project NOAH | http://www.noah.dost.gov.ph

PHILIPPINE RAINFALL MAP

Map showing rainfall in the Philippines today in different hours of the day.

Ang mga mapa ay nagpapakita ng precipitation o pag-ulan sa Pilipinas sa iba’t-ibang oras ngayong araw. Ang mga kulay ay sukat sa dami ng pag-ulan. Maaring tingnan ang scale sa baba ng bawat map para sa value ng kulay. Ito ay base sa satellite at computer models at maari lamang gamitin bilang gabay.

At 2 AM
2 AM
legend

At 8 AM
8 AM
legend

At 2 PM
2 PM
legend

At 8 PM
8 PM
legend

SOURCE: http://www.weather-forecast.com

RAINFALL FORECAST MAP

(REALTIME) AREAS IN THE PHILIPPINES WITH CHANCES OF RAINFALL IN AN HOUR.

RAINFALL

Ang mapang ito ay nagpapakita ng mga lugar na maaaring makaranas ng pag-ulan. Ang bawat may kulay na ⊙ bilog ay may value na porsyento na uulan sa isang lugar (tingnan ang scale sa kanan ng mapa) sa loob ng isa o higit pang oras.

Courtesy of ClimateX.ph

RAINFALL TRACKER

CURRENT REALTIME RAINFALL OBSERVED ALL OVER THE PHILIPPINES.

RAINFALL

This map shows colored ▇▇ squares that represents the type of rainfall (light, moderate, heavy, intense, torrential) that an area is experiencing currently. Please refer to the scale at the right of the image.

Ang mapang ito ay may mga kulay na ▇▇ parisukat na nagsasabi ng uri ng pag-ulan na nararanasan ng isang lugar. Ang pag-ulan ay maaaring mahina, katamtaman, malakas, napakalakas o sobrang lakas. Tingnan ang scale sa kanan ng mapa.

Source: CLIMATEX.PH

PHILIPPINE DOPPLER RADARS

Real time Philippine Doppler Radars used to detect rainfall clouds in an area. It contains colors that represents amount of rainfall that maybe experience in an area. Measured in millimeters (mm), please see values in the scale of each image. PLEASE REFER TO DATES & TIME IN THE RADAR FOR THE MOST RECENT UPDATE

Ito ang Doppler Radars na ginagamit upang makita ang mga kaulapan na may dalang pag-ulan na maaaring maranasan sa isang lugar. Ang bawat kulay ay nagsusukat sa dami ng ulan na maaaring ibuhos sa isang lugar. Ito ay sinusukat sa millimeters (mm), tingnan ang scale sa bawat imahe. Tingnan din ang date at time sa taas ng imahe para masigurado na tama ang pinapakita nitong data.

METRO MANILA RADAR:

Metro Manila Radar

APARRI RADAR (NORTH LUZON):

Subic Radar

SUBIC RADAR (NW LUZON):

Subic Radar

TAGUIG RADAR (SW LUZON):

Taguig Radar

VIRAC RADAR (SOUTH LUZON):

Subic Radar

CEBU RADAR (VISAYAS):

Cebu Radar

HINATUAN RADAR (WESTERN MINDANAO) :

Hinatuan Radar

TAMPAKAN RADAR (EASTERN MINDANAO) :

Hinatuan Radar

ILIGAN/CAGAYAN DE ORO RADAR:

Hinatuan Radar

IMAGES ARE REALTIME FROM CLIMATEX, PROJECT NOAH & PAGASA-DOST